Chứng nhận hợp quy cửa nhựa lõi thép là gì?

Chứng nhận hợp quy cửa nhựa lõi thép là gì?

Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 ra đời bắt buộc hợp quy vật liệu xây dựng hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm.Do đó việc hợp quy cửa cũng bắt buộc dựa theo quy định trên, bài viết này sẽ cung cấp các bạn một số thông tin về  Công bố chứng nhận hợp quy cửa nhựa lõi thép cho mọi người cùng tham khảo như sau:

Chứng nhận hợp quy cửa nhựa lõi thép là gì?

Công bố chứng nhận hợp quy cửa nhựa lõi thép  là yêu cầu bắt buộc từ Bộ Xây Dựng từ ngày 01/11/2014 vì đây là các sản phẩm nằm trong doanh mục hàng hóa vật liệu xây dựng trong QCVN 16:2014/BXD. Vậy các đơn vị tham gia sản xuất và nhập khẩu sản phẩm này đều phải tham gia chứng nhận sản phẩm mới được cấp phép lưu hành.Chứng nhận hợp quy là quá trình thử nghiệm, đánh giá quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do nhà nước ban hành không. Công bố hợp quy là việc thực hiện một cách bắt buộc nếu không thực hiện có thể bị xử lý theo pháp luật.

Chứng nhận hợp quy cửa nhựa lõi thép là gì?

Công bố hợp quy cửa nhựa lõi thép đơn vị cần có nhữn hồ sơ sau:

  • Bản công bố hợp quy;
  • Bản mô tả chung về sản phẩm cửa nhựa lõi thép (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
  • Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan

Chứng nhận hợp quy cửa nhựa lõi thép được đánh giá qua các phương thức sau:

  • Phương thức 5: Được áp dụng cho sản phẩm sản xuất ổn định theo cam kết của nhà sản xuất và có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001. Công tác kiểm soát chất lượng của mỗi lô sản phẩm sản xuất hoặc lô hàng hoá nhập khẩu được thực hiện tại các phòng thí nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc thừa nhận theo quy định hiện hành của pháp luật. Giấy chứng nhận có thời hạn lớn hơn 12 tháng đến 3 năm.
  • Phương thức 7: Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *